Naturistenvereniging
Veluwe, Rijn en IJsel

VRIJ is een naturistenvereniging welke als doel heeft het creëren van mogelijkheden voor het beleven van het naturisme voor haar leden en leden van zusterverenigingen alsmede het uitdragen van deze doelstelling.

Bovenstaande doen we met elkaar en voor elkaar.

De afspraken hierover hebben we vastgelegd in de Statuten, huishoudelijk- en terrein regelement.

De statuten zijn de afspraken over de vereniging welke zijn vastgelegd bij de notaris.
Het huishoudelijk regelement zijn de afspraken over bestuur en vergaderingen e.d.
Het terreinregelement zijn de afspraken welke we met elkaar hebben gemaakt hoe we met het terrein en gebouwen omgaan.

Klik op onderstaande linken om de betreffende dokumenten te lezen of te downloaden.

Statuten - Huishoudelijk regelement - Terrreinregelement

Heeft u belangsteling om lid te worden van onze vereniging.
Neemt dan contact op met onze gastendienst.

U kunt ook de formulieren voor aanmelding, opzegging en interne verhuizing downloaden.

roosAanmeldingsformulier - Opzeggingsformulier - Verhuisformulier

Voor de leden hebben we ook een declaratieformulier


Gastendienst

Tel: 06 20 11 76 17

Mail: reservering@vrijgaard.com

schelpen lelie lelie
© Copyright webmaster@vrijgaard 2011, All rights reserved.